NASLOVNA        ISTORIJA        KARTA      ŠKOLA                  B    A    D   N J    E    V    A    C

  Pogled: ↓

 a  KTu eL N o

  P E J S A Z I  1

 PEJSAZI   2

 PO  S E L U

HRONOLOGIJA

  BADNJI  DAN 

  
  dvoriste   

     folklorci   

 
Petrovdan  

SKLONOSTI

 A R H I V A

Arh: Poplava

 
SITUACIJE:

 SLUZBE  I...

   H  O  B  Y     

playStation
sport muzika
  u    J  U  L   u
dj a v o
minga


  Drugi predeli:
lepi Placevi
   guca selo
      
magla    

 TRADICIJA

fotoNaslovna

pišite nam

 

Design Rici
brojac poseta            OSNOVNA ŠKOLA U BADNJEVCU
                                                                                                                                                                                                                                     vidi  Dečji vrtić POLETARAC

                Stvaranjem svoje države i organizacijom života na selu,
ljudi u Badnjevcu su se susreli sa problemom nepismenosti. Badnjevac je to rano osetio i počeo da rešava taj problem. Već 1847. godine po Letopisu Crkve badnjevačke, bila je osnovana privatna škola, a nju je osnovao pop Radovan Božić. Prvi učitelj u našem selu bio je Jefrem Popović (negde Miljkovic). Letopis kaže: '' Roditelji su za svakog đaka na mesec davali u to doba 4 groša i svaki đak kako su sedeli redom po klupama bio je dužan da donosi svakog dana za učitelja ručak i večeru, a još i po jedna kola drva za godinu''. Posle Jefrema došao je učitelj Radisav Krstić. Kada je 1848. godine umro pop Radovan, učitelj se uplaši da mu neće platiti pogođeno i napusti školu. Badnjevačka deca nastaviše školovanje u manastiru Grnčarici, jer je te godine tamo otvorena škola.

1868. godine Opština badnjevačka zamoli Načelstvo sreza lepeničkog da se zauzme kod nadležnih za dozvolu otvaranja škole u Badnjevcu. Ministru prosvete uputili su pismo sledeće sadržine:

       
 

Miniastarstvo je 5. avgusta dalo svoju saglasnost za otvaranje škole. Pošto su bili ispunjeni svi uslovi za rad škole ministarstvo je postavilo učitelja. Prvi učitelj je bio Milosav Dubonac. Selo je napravilo zgradu za školu i dućan. Mesto je bilo na ulasku u dvorište Vase Božića, kraj bunara, a imanje se zvalo''Trifunovsko''.
            Kažu da je učitelj bio Bogdan Đuričić iz Svilajnca. Sa ovog mesta škola se kasnije seli u malu crkvenu ili opštinsku kuću do crkvenog dvorišta.

Rad ove škole pratili su isti problemi kao i ostale škole u Srbiji: veliki broj učenika, malo učionica, nedostatak stanova za učitelje i dr.

U 1882.-oj godini se pokrenulo pitanje pogodnosti postojeće školske zgrade za dalji rad i ministar prosvete zauzima stav: ili proširenje i popravka stare zgrade, ili zidanje nove ili zatvaranje. Badnjevčani su odredili mesto gde će praviti školu. Predanje kaže da su od porodice Živković otkupili plac i 1885. godine početa je izgradnja školske zgrade. Uz staru zgradu dozidana je jedna soba za novo odeljenje.

Godine 1892. Badnjevac je dobio novu školu koja i danas postoji i koristi se za rad. Ova škola je bila četvororazredna.

 
       

 

1953/54. otvoren je 5. razred da bi 1956/57. konačno škola prerasla u osmogodišnju. Nosila je ime narodnog heroja Nade Naumović.
            1965. godina je značajna po tome što je tada izgrađena nova školska zgrada. Naime sve do ove godine škola je imala samo zgradu stare škole. Zbog nedostatka prostora učenici su bili primorani da uče u prostorijama doma.
Nova škola je imala dve učionice i dve kancelarije.
Kupljena je kompletna oprema za sve prostorije u školi. Više nije bilo problema sa nedostatkom prostora za učenje. Sa novom školom uporedo je korišćena i stara škola. I deca iz okolnih mesta dolaze u Badnjevac na školovanje.

1970. godine doneta je odluka o izgradnji školske kuhinje. Sa radom je počela 1971. godine.


       
Školska kuhinja                                              Osnovna škola ''Sveti Sava'' Badnjevac


            1971. godine škola u Badnjevcu biva pripojena školi u Batočini i dobija ime ''14. oktobar''. Od tada škola radi kao sastavni deo škole u Batočini.
            Već školske 1980/81. godine školi se vraća njeno staro ime ''Nada Naumović'' i više nije u sastavu škole iz Batočine. Učenici koji pohađaju 5.,6.,7. i 8. razred iz svojih mesta  (Žirovnica, Milatovac, Prnjavor ) dolaze u Badnjevac. Imaju obezbeđen autobuski prevoz.

Zbog povećanog broja đaka, a samim tim i nedovoljnog školskog prostora, 1987. godine počela je dogradnja sprata na novoj školi. Sprat ima 3 učionice, kabinet za fiziku i hemiju i školsku biblioteku.


       
Biblioteka
                                                
Prvi razred: učiteljica Calić Lidija


       
Drugi razred:
učiteljica Gorica Mladenović                
Treći razred: učiteljica Milka Petrović

       
Četvrti razred:
učiteljica Ljiljana Krstić                                    Kabinet za informatiku

       
Kancelarija
             
Sportski tereni

       
Fiskulturna sala           Školsko dvorište

       
drugari              nastava

U ovom selu i ovoj školi sve je manje đaka. Nekada je bio problem nedostatak školskog prostora, a danas mali broj đaka. Primera radi šk. 1969/70. godine bilo je 295 učenika, 1982/83. godine 304 učenika, 2001/02. godine 279 učenika , a 2005/06. godine samo 214 učenika.
            Bela kuga uzima danak i u ovom pitomom selu Šumadije. Nadam se da će se još dugo čuti graja dece u školskom dvorištu, pa makar morali da pravimo i 3. školsku zgradu.


 

''Od kolevke pa do groba,
  najlepše je  
đačko doba''

            Gorica Mladenović školske 2006/07. godine